Tolderlund

Rådgivende Ingeniører ApS er en selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed med stor specialistviden og bred generalistviden inden for bærende bygningskonstruktioner.

Vi tilbyder følgende

Ydelser

Det har siden firmaets start været og er stadig et mål for os at etablere og arbejde efter et tillidsforhold mellem rådgiver og bygherre. Denne strategi har gennem tiden givet os en fast og stabil kundekreds.

Vores fornemste opgaver er at skabe værdi for bygherren gennem alle faser:

Ingeniørfaget bærer lysten til det daglige arbejde. Medarbejderne hos TOLDERLUND har både bred erfaring, spidskompetencer og klarer de almindelige ingeniøropgaver.

Om os

Om Tolderlund

Firmaet blev stiftet i 2004 af Mads Tolderlund.

Afdelingen har mere end 25 års erfaring med planlægning, projektering og byggeledelse inden for bærende konstruktioner – særligt i industribyggeri.

Planlægning og ledelse

af avancerede projekter under vanskelige forhold, hvor den daglige drift skal forstyrres mindst muligt, er en af vores spidskompetencer.

Projektledelse

af store byggeprojekter, både nybyggeri og renovering samt udskiftning af større komponenter i anlæg.

Vores erfaring dækker hele processen, fra idé over myndighedsgodkendelse til afslutning af projektets opførelse.

TOLDERLUNDs ansattes mangeårige erfaring indenfor byggeri af industrianlæg, bidrager til byggeprojekterne med en stor værdi for kunden.